Kategorie
Granty

Pieniądze dla Uniwersytetów Trzeciego Wieku

GazetaSenior przygotowała przegląd źródeł finansowania UTW w 2022 r. Zapraszamy do zapoznania się i skorzystania.

Kategorie
Aktualności Granty

Granty na rozwój społeczeństwa obywatelskiego

Trwa drugi konkurs grantowy na projekty tematyczne w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny. Program jest finansowany przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach tzw. Funduszy norweskich i Funduszy EOG. Ostateczny termin składania wniosków upływa 25 marca br.

Kategorie
Aktualności Granty

Poprawa jakości życia osób starszych i ich opiekunów


Trwa nabór wniosków pn. „Generator Innowacji. Sieci Wsparcia 2”. 

Kategorie
Aktualności Granty

Granty na aktywizację seniorów

W dniach 15-28 lutego 2022 r. odbędzie się nabór wniosków w ramach II edycji konkursu pn. „Złoty Wiek. Granty aktywizacyjne na lokalne inicjatywy realizowane przez seniorów i dla seniorów”.