Uniwersytet Trzeciego Wieku Calissia Kalisz

Piotr Walczak

ul. Targowa 2/12
Kalisz
kontakt1: Grażyna Mazurek , kaz477kaz@gmail.com, Telefon: 604 509 864
kontakt2:

Terminy zajęć: