Dla instruktorów

Plakat

Plakat do druku autorstwa Anety Zegarskiej

Materiały do nauki

Udostępniamy dzięki uprzejmości Autorów: Katarzyny Michałek i Adriana Bakalarza, którzy przygotowali je na potrzeby szkolenia młodzieży i przekazali nieodpłatnie na użytek Programu Brydż 60+. W miarę możliwości będziemy zamieszczać kolejne materiały.

Ocena umiejętności brydżowych

Formularz przygotowany przez zespół Tihany Brkljacic z Chorwackiej Federacji Brydzowej