Program Bridge60+

Rosnąca przeciętna długość życia a co za tym idzie „starzejące się” społeczeństwo generuje nowe problemy. Jednym z nich jest niska aktywność w grupie ludzi po 60-tym roku życia. Aktywność tak fizyczna jak i umysłowa. W mniejszych aglomeracjach trudno o wyciągnięcie ludzi z tej grupy wiekowej sprzed telewizora głównie z powodu braku oferty na zagospodarowanie ich wolnego czasu.

O ile skutki małej aktywności ruchowej są dobrze znane o tyle o negatywnych efektach braku kontaktów społecznych oraz regularnego ćwiczenia umysłu niewiele się mówi a jeszcze mniej robi by to zmienić.

Opublikowane w 2010 roku wyniki badań (J. Holt-Lunstad ,T.B.Smith ,J.Bradley Layton) wskazują ,że brak kontaktów społecznych ( izolacja od grup , osamotnienie) jest czynnikiem zwiększającym śmiertelność znacznie większym niż nadwaga, choroby serca czy nadużywanie alkoholu czy dolegliwości kardiologiczne.

Wiele uwagi poświęca się ostatnio rosnącemu zagrożeniu demencją a szczególnie chorobą Alzheimera o czym mówi Komunikat Komisji Wspólnot Europejskich dla Parlamentu Europejskiego i Rady Europy oraz idące za tym Komunikatem Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Europy z dnia 9.11.2011 o ustanowieniu trzeciego już wieloletniego programu prozdrowotnego na lata 2014-2020.

Ocenia się ,że zapadalność na tę chorobę oraz inne rodzaje demencji może w najbliższym czasie wzrosnąć kilkukrotnie wskutek „starzenia się” populacji.

W programie Unii Europejskiej „ Zdrowie na rzecz wzrostu gospodarczego” mówi się wyraźnie (Cel 3) o profilaktyce prozdrowotnej, na którą to przewidziano na nadchodzące lata 446 mln Euro.

Zdawać by się mogło ,że i w naszym kraju temu zagadnieniu nadamy odpowiednią rangę. Tak jednak niestety się nie dzieje i nie działo .

W odpowiedzi na “Program Bridge60+”