Brydz klub “Sigma”

Igor Turczyn
Lwowska Federacia Brydza

ul.Ostrozskiego,7,m.1
79010, Lwow, Ukraina.
kontakt1: Tel.d. 0322 75 99 64, Com.UKR +3 80950890572
kontakt2: Com.PL +48 662 679 414/teraz nieczynna/ E:mail:office@bridge-art.com

Terminy zajęć: czwartek 11:00 - 22:00, godzinne gry