DDP Senior Rybnik

A. Pietrzyk

ul. Konarskiego 49
Rybnik
kontakt1: A. Pietrzyk tel. 660 469 724
kontakt2:

Terminy zajęć: czw. od 9:00 od 20 września 2018