Gdańsk-Zabianka

A Malinowski

ul. Gospody 10
Gdańsk
kontakt1: A Malinowski 585 577 227
kontakt2:

Terminy zajęć: piątki od 16"00