Łódź – Dom Dziennego Pobytu

Henryk Chojnacki

ul. Lelewela 17
93-166 Łódź
kontakt1: Henryk Chojnacki, tel. 691 771 197
kontakt2:

Terminy zajęć: czwartki, 10.00 - 13.00