Pierwszy Uniwersytet III Wieku Warszawa

P. J. Wasiliew

ul. Felińskiego 15
Warszawa
kontakt1: P. J. Wasiliew, tel. 603 810 475
kontakt2:

Terminy zajęć: środy od. 16:00