Stow. UTW Plock

Jerzy Manecki

ul. Tadeusza Kościuszki 24
09-400 Płock
kontakt1: Jerzy Manecki, tel. 726 210 846
kontakt2:

Terminy zajęć: