Uniwersytet Trzeciego Wieku – Działdowo

B. Ulatkowski

ul. Polna 11 A
Działdowo
kontakt1: B. Ulatkowski, tel. 601 856 900
kontakt2:

Terminy zajęć: