Współpracują

Organizacje wspierające

Polski Związek Brydża Sportowego

Związek Powiatów Polskich

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej

Federacja Stowarzyszeń Uniwersytetów Trzeciego Wieku

 Witalis Talar

Ponadto program uzyskał poparcie:

 Posła Tomasza Latosa – Przewodniczącego Sejmowej Komisji Zdrowia

Leszek Czarnobaj Senatora Leszka Czarnobaja