Bridge60+ w Parlamencie

w dniu 22.10.2013 w Sejmie odbyło się spotkanie Parlamentarnego Zespołu Brydża Sportowego z udziałem przedstawicieli Ministerstwa Pracy i Polityki Socjalnej, Ministerstwa Zdrowia oraz Narodowego Funduszu Zdrowia ,na którym Marek Małysa przedstawił genezę i założenia programu. W trakcie dyskusji podkreślono fakt , że “BRIDGE 60+” wpisuje się w rządowy program Aktywizacji Społecznej Ludzi Starszych ( ASOS) i z tego programu będziemy starali się pozyskać środki w roku 2014.

Kolejna prezentacja “BRIDGE 60+” na szerokim forum organizacji zainteresowanych polityką senioralną nastąpi w dniu 16 grudnia w Warszawie.

Bridge60+ w Parlamencie

w dniu 22.10.2013 w Sejmie odbyło się spotkanie Parlamentarnego Zespołu Brydża Sportowego z udziałem przedstawicieli Ministerstwa Pracy i Polityki Socjalnej, Ministerstwa Zdrowia oraz Narodowego Funduszu Zdrowia ,na którym Marek Małysa przedstawił genezę i założenia programu. W trakcie dyskusji podkreślono fakt , że “BRIDGE 60+” wpisuje się w rządowy program Aktywizacji Społecznej Ludzi Starszych ( ASOS) i z tego programu będziemy starali się pozyskać środki w roku 2014.

Kolejna prezentacja “BRIDGE 60+” na szerokim forum organizacji zainteresowanych polityką senioralną nastąpi w dniu 16 grudnia w Warszawie.