Kategorie
Aktualności Granty

Poprawa jakości życia osób starszych i ich opiekunów


Trwa nabór wniosków pn. „Generator Innowacji. Sieci Wsparcia 2”. 

W ramach naboru można uzyskać wsparcie polegające na inkubowaniu nowatorskich rozwiązań, które będą odpowiadać na jedno z trzech, następujących wyzwań:

  1. Projektowanie własnej starości – w jaki sposób, samodzielnie czy z pomocą rodziny/opiekunów, włączać się w życie społeczne w sferze zawodowej, kulturalnej i lokalnej, jak poprawić jakość codziennego życia.
  2. Społeczne sieci wsparcia – jak uruchamiać lokalne i sąsiedzkie sieci wsparcia na rzecz osób starszych, by zmniejszać poczucie osamotnienia i zwiększać dobrostan.
  3. Uspołecznienie instytucji – w jaki sposób instytucje mogą bardziej podmiotowo traktować osoby starsze, jak wprowadzać wysokiej jakości usługi, jak partycypacyjnie projektować usługi społeczne, kulturalne i zdrowotne oraz ułatwiać dostęp do nich.

Wnioski mogą składać osoby indywidualne i grupy nieformalne, podmioty prywatne i podmioty publiczne, w tym organizacje pozarządowe, spółdzielnie socjalne oraz firmy.
Realizatorami projektu są PCG Polska oraz Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę”.

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER).

Ostateczny termin składania wniosków upływa 14 lutego 2022 r.
Więcej: https://granty.pl/451133