Kategorie
Granty

Efektywne wykorzystanie przyszkolnych obiektów sportowych

„Aktywna Szkoła” to nowy program Ministerstwa Sportu i Turystyki (MSiT), który pozwoli na efektywne wykorzystanie przyszkolnych obiektów sportowych przez dzieci, młodzież, a także całe rodziny. Budżet programu na 2024 rok wynosi 260 mln zł.
Realizatorem programu odpowiedzialnym za jego wdrażanie na poziomie krajowym jest Fundacja Orły Sportu.
Termin składania wniosków upływa 12 kwietnia 2024 r.
Więcej: https://granty.pl/521445