Klub S Kielce 4

Janusz Gawęcki

ul. Hoża 39
Kielce
kontakt1: Florian Fabrycy, tel. 41 345 30 75 ks.hoza@mopr.kielce.pl
kontakt2:

Terminy zajęć: poniedziałek 9:00-10:30