Klub S Kielce 6

Janusz Gawęcki

ul. Adama Naruszewicza 25

kontakt1: Monika Górska, tel. 666 011 198, 506 174 799 klubseniora@onet.pl
kontakt2:

Terminy zajęć: środa 10:00-11:30