Kutnowski Dom Kultury

P.Babecki

ul. Żółkiewskiego 4
Kutno
kontakt1: P.Babecki 509 899 475
kontakt2:

Terminy zajęć: wtorki, po 17.00