Kategorie
Granty

Pieniądze dla Uniwersytetów Trzeciego Wieku

GazetaSenior przygotowała przegląd źródeł finansowania UTW w 2022 r. Zapraszamy do zapoznania się i skorzystania.