Kategorie
Granty

Budoawanie potencjału w dziedzinie młodzieży

Trwa nabór wniosków o granty dotyczące „Budowania potencjału w dziedzinie młodzieży” programu Erasmus+. Program przewiduje dofinansowanie projektów mających na celu wsparcie współpracy pomiędzy organizacjami działającymi na polu nieformalnej i pozaformalnej edukacji osób młodych, ze szczególnym naciskiem na podnoszenie potencjału oraz aktywnego uczestnictwa młodzieży.
Organizatorem programu jest Komisja Europejska.
Wdrażaniem programu w Polsce zajmuje się Narodowa Agencja Programu Erasmus+ – Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE).
Program jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej.

Termin składania wniosków upływa 6 marca 2024 r.

Więcej: https://granty.pl/519874