Kategorie
Granty

Partnerstwa na rzecz współpracy w dziedzinie edukacji dorosłych

Trwa nabór wniosków o granty dotyczące tworzenia „Partnerstw na rzecz współpracy w dziedzinie edukacji dorosłych” programu Erasmus+.
Akcja umożliwia organizacjom europejskim działającym na rzecz niezawodowej edukacji dorosłych realizację międzynarodowych projektów partnerskich. Tematyka projektów dotyczy najczęściej rozwijania kompetencji kluczowych u osób dorosłych, w tym umiejętności podstawowych.
Organizatorem programu jest Komisja Europejska.
Wdrażaniem programu w Polsce zajmuje się Narodowa Agencja Programu Erasmus+ – Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE).
Program jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej.
Terminy składania wniosków:
– 5 marca 2024 (partnerstwa współpracy),
– 5 marca 2024, 1 października 2024 (partnerstwa na małą skalę).
Więcej: https://granty.pl/519900