Program Bridge60+

PRAKTYCZNA REALIZACJA PROGRAMU – HARMONOGRAM

FAZA WSTĘPNA

  • opracowanie programu przez PZBS oraz dyskusja z zainteresowanymi podmiotami
  • nawiązanie kontaktu pomiędzy stronami uczestnikami programu , podział zadań
  • przygotowanie materiałów informacyjnych dla jednostek uczestniczących oraz dla przyszłych odbiorców programu
  • pozyskanie finansowania zewnętrznego

Rezultatem tej fazy musi być:

  • podpisanie umów PZBS z jednostkami uczestniczącymi potwierdzającymi wolę współpracy
  • ustalenia finansowe

1 myśl w temacie “Program Bridge60+

  1. Pingback: Brydż 60+ – Młodzieżowy Dom Kultury im. Stanisława Wyspiańskiego w Bolesławcu

Możliwość komentowania jest wyłączona.