Program Bridge60+

4.Instytucje współpracujące i zaangażowane w realizację programu

Przewiduję ,że w realizacji programu w większym lub mniejszym stopniu zechcą uczestniczyć:

 • Ministerstwo Zdrowia oraz NFZ
 • Ministerstwo Sportu
 • Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
 • Ministerstwo Rozwoju Regionalnego
 • Samorządy lokalne ( wojewódzkie, powiatowe i gminne)
 • organizacje i kluby sportowe oraz TKKF-y ( część dotycząca aktywności fizycznej)
 • Uniwersytety Trzeciego Wieku , Osiedlowe i Gminne Domy Kultury
 • Fundacje
 • Związki Zawodowe Emerytów i Rencistów oraz organizacje korporacyjne zrzeszające emerytów
 • Uczelnie Wyższe ( niektóre z nich wprowadzają właśnie brydża jako przedmiot nauczania)
 • Alzheimer Disease International oraz Polskie Towarzystwo Alzheimerowskie

1 myśl w temacie “Program Bridge60+

 1. Pingback: Brydż 60+ – Młodzieżowy Dom Kultury im. Stanisława Wyspiańskiego w Bolesławcu

Możliwość komentowania jest wyłączona.