Program Bridge60+

Dlaczego więc brydż a nie na przykład szachy?

Odpowiedź jest bardziej złożona. By grać w brydża trzeba mieć partnera z którym się porozumiemy i współpracujemy w parze jako , że brydż to gra parami. To mobilizuje ludzi starszych nie tylko do aktywności umysłowej ( tego gra wymaga) ale także do utrzymywania się w stanie koncentracji. Zapominanie lub niemożność koncentracji spowoduje ,że partner przestanie nas akceptować a grupa nas w jakimś sensie wykluczy lub co najmniej osunie na bok. To dodatkowy czynnik mobilizujący nie bez znaczenia w utrzymywaniu sprawności umysłowej. W szachach gra się na własne konto i czynnik mobilizacji odpada w opisanym wyżej znaczeniu. Tu przegrywającego ani grupa ani partner ( takiego nie ma w grach indywidualnych) nie odrzuci.

Dodatkowym atutem gry w brydża jest jego dostępność dla ludzi dotkniętych wszelkimi typami niepełnosprawności oraz niemal niezależność od wieku grającego. W turniejach rywalizuję ze sobą gracze od młodzika do leciwego seniora. Anglik Borys Schapiro zdobył swój ostatni tytuł Mistrza Świata w wieku 89-ciu lat.

Wszystko to skłoniło mnie to zaproponowania stworzenia i wdrożenia programu pod robocza nazwą :

BRIDGE 60 +

Poniżej ogólny ramowy projekt działań do dyskusji w gronie zainteresowanych osób oraz instytucji.

Założenia i cele programu

Podstawowym celem programu jest aktywizacja grupy ludzi w wieku około 60 lat i starszych łącząca w sobie : ćwiczenia umysłowe na tyle intensywne by obniżały w efekcie ryzyko demencji ( Alzheimera) i aktywność fizyczną dostosowaną do indywidualnych możliwości uczestników programu oraz zapobieganie społecznej izolacji jednostek.
Spotkania przy brydżu, początkowo pod opieką wykwalifikowanego instruktora , tworzą grupę w danym środowisku ,która poza grą podejmuje także inne formy aktywności . Zajęcia dostępne będą dla wszystkich chętnych niezależnie od ograniczeń. Likwidacja poczucia samotności i odrzucenia, tworzenie mini społeczności lokalnych powinno być także w sferze zainteresowań wielu instytucji w tym także samorządowych.

Podobny program w Holandii okazał się sukcesem i jest kontynuowany. Oczywiście warunki w naszym kraju są nieporównywalne do tamtych ale w przedstawionych poniżej propozycjach uwzględniona jest „nasza” specyfika oraz co najważniejsze możliwości finansowe tak Państwa jak i grupy do której program jest adresowany.

1.Rekrutacja, koordynacja i realizacja

Koordynacja- w związku z tym ,że osią programu ma być nauczenie gry w brydża oraz organizowanie się grup uczestniczących ma nastąpić na tej bazie więc naturalną jest rzeczą by instytucją koordynującą stronę techniczną program był Polski Związek Brydża Sportowego (PZBS).

Posiada on nie tylko niezbędny sprzęt dla kilku pilotażowych grup , literaturę pomocną do nauki gry ale co najważniejsze wykwalifikowaną kadrę 190 instruktorów i trenerów gotowych podjąć się tego działania. Organizacja PZBS obejmuje cały kraj niezależnie od wielkości aglomeracji.

PZBS będzie także występować o dotacje z Funduszy Unii Europejskiej do rozdysponowania pomiędzy instytucjonalnych uczestników programu.

Rekrutacja – w oparciu o przygotowane przez PZBS we współpracy z wieloma instytucjami foldery oraz istniejącą bazę Związku przeprowadzona zostanie rekrutacja uczestników. Jednostki uczestniczące czyli organizacje ,które przystąpią do programu to zarówno istniejące kluby brydżowe jak i Uniwersytety Trzeciego Wieku, Kluby Osiedlowe, Domy Kultury, samorządy wszelkiego szczebla, organizacje emerytów ,związki zawodowe, TKKF-y i kluby sportowe. Foldery będą także dostarczone do ośrodków zdrowia z podaniem kontaktu do najbliższej instytucji uczestniczącej w programie.

Realizacja – we wskazanych przez organizacje uczestniczące miejscach program poprowadzą skierowani przez PZBS instruktorzy ,którzy dostarczą sprzęt i literaturę ( odpłatnie lub nie w zależności od wysokości dofinansowania z UE) . Stronę aktywności fizycznej uczestnicy zorganizuję sami lub z pomocą samorządów bądź TKKF.

1 myśl w temacie “Program Bridge60+

  1. Pingback: Brydż 60+ – Młodzieżowy Dom Kultury im. Stanisława Wyspiańskiego w Bolesławcu

Możliwość komentowania jest wyłączona.