Program Bridge60+

W „Narodowym Programie Przeciwdziałania Chorobom Cywilizacyjnym na lata 2007-2011” nie ma nawet wzmianki o chorobie Alzheimera i innych rodzajach demencji czyn też o działaniach lub zamierzeniach na rzecz profilaktyki przeciw tym schorzeniom.

Polskie Towarzystwo Alzheimerowskie w programie konferencji zaplanowanej na 18-19.X.2013 nie przewidziało dyskusji na temat profilaktyki. Mowa była wyłącznie o leczeniu oraz wzywano do zwiększenia nakładów na leczenie. Ani słowa o profilaktyce.
Pewne nadzieje daje odpowiedź podsekretarza stanu w Ministerstwie Zdrowia na zapytanie poselskie z dnia 21.10.2011 gdzie można doszukać się zapowiedzi dotyczących nie tylko leczenia lecz także działań profilaktycznych jednak są one w „Programie leczenia pacjentów z chorobą Alzheimera”. Znowu główny nacisk mamy na skutek a nie przyczynę.

Można odnieść wrażenie, że nie ma wielu instytucji ,którym by zależało na działaniach tańszych przecież od leczenia czyli na promowaniu i finansowaniu postępowania prozdrowotnego oraz profilaktyki medycznej (w budżecie NFZ wydatki na profilaktykę zaledwie około 2 promili ). Co prawda w Narodowym Programie Zdrowia na lata 2007-2015 wspomina się o pewnych elementach prozdrowotnych lecz czy za hasłami idą działania satysfakcjonujące zainteresowanych ?

Oczywiście profilaktyka jest niekorzystna dla firm farmaceutycznych oraz tych ,którzy zarabiają na leczeniu. Nie traćmy jednak nadziei ,że tego stanu rzeczy nie da się zmienić w naszym dobrze pojętym wspólnym interesie.

1 myśl w temacie “Program Bridge60+

  1. Pingback: Brydż 60+ – Młodzieżowy Dom Kultury im. Stanisława Wyspiańskiego w Bolesławcu

Możliwość komentowania jest wyłączona.